СТУДЕНТСЬКИЙ ПОРТАЛСубота, 19.01.2019, 12:50

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Навчальний матеріал | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Курсові та дипломні роботи, звіти з практики [5]
Валютні операції [2]
Економіка зарубіжних країн [5]
Економіка праці та соціально-трудові відносини [11]
Інфраструктура [3]
Історія економіки та економічної думки [19]
Макроекономіка [11]
Маркетинг [18]
Менеджмент [29]
Митна справа [5]
Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [12]
Міжнародна торгівля [3]
Міжнародний маркетинг [2]
Мікроекономіка [10]
Основи бізнесу (підприємницької діяльності) [5]
Політекономія [6]

Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 99

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Менеджмент

Шпори менеджмент персоналу (202 питання)
[ Викачати з сервера (264.1 Kb) ] 10.01.2012, 23:22

1. Метод, методологія, методика. 
2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.
3. Менеджмент персоналу як об*єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. 
4. Цілі та функції менеджменту персоналу. 
5. Об*єкти та суб*єкти менеджменту персоналу. 
6. Принципи та засоби менеджменту персоналу. 
7. Зв*язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації. 
8. Продукт (результат) менеджменту персоналу. 
9. Мета, завдання, предмет і об*єкт навчальної дисципліни "Менеджмент персоналу".
10. Взаємозв*язки дисципліни "Менеджмент персоналу" з іншими навчальними дисциплінами. 
11. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень.
12. Ключові поняття менеджменту персоналу: менеджмент, персонал, організація.
13. Організація як соціальний інститут і об??кт менеджменту.
14. Спільна праця в організації, її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею.
15. Об*єктивна необхідність управління спільною працею.
16. Персонал організації та його структура. 
17. Основні якісні характеристики персоналу. 
18. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації.
19. Характеристика пасивної політики менеджменту персоналу.
20. Характеристика реактивної політики менеджменту персоналу.
21. Характеристика превентивної політики менеджменту персоналу.
22. Характеристика активної політики менеджменту персоналу. 
23. Відмінності відкритої та закритої політики менеджменту персоналу.
24. Зовнішні та внутрішні чинники стратегії та політики менеджменту персоналу.
25. Механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу.
Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання. 108.
Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. 76.
Атестація керівників, професіоналів і фахівців. 160.
Безтарифна (пайова) система оплати праці. 176.
Вдосконалення тарифних умов оплати праці керівників, професіона-лів, фахівців і робітників за традиційного підходу до побудови їх. 174.
  Вза?мозв?язок заробітної плати, ефективності та доходів. 169.
Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства. 195.
Відмінність між даними та інформаці?ю. Вимоги, яким повинна відповідати інформація. 41.
  Гігі?нічна класифікація умов праці. 148.
Гнучкі режими праці. 141.
Графологічна експертиза як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця. 86.
Групи витрат роботодавців на персонал. 198.
Державне регулювання умов праці. 147.
Документаційне забезпечення руху кадрів. 69.
Документи, які належать до науково-методичного забезпечення менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання. 39.
Документи, які належать до нормативно-правової бази менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішньо-го використання. 34.
Еволюція політики доходів і її вплив на стан матеріальної мотивації. 168.
Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці. 152.
Етапи процесу оцінювання персоналу. 155.
Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. 196.
Закон України ?Про оплату праці? та його значення в менеджменті персоналу. 31.
Закон України ?Про охорону праці? та його значення в менеджменті персоналу. 32.
Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток. 133.
Законодавче обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу. 135.
Законодавче регулювання тривалості відпусток. 138.
Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації. 27.
Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці. 150.
Засоби регламентування діяльності першого керівника організації та його заступників. 128.
Засоби регламентування діяльності посадових осіб. 130.
Засоби регламентування діяльності структурних підрозділів. 129.
  Зміни у структурі мотивів як об??ктивна закономірність. 183.
  Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку. 131.
Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання. 194.
Знання керівниками основ психології менеджменту ? необхідна передумова ефективного управління спільною діяльністю. 46.
Значення ресурсного забезпечення трудової діяльності персоналу для підтримання встановленого ритму виробництва. 120.
Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації. 114.
  Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу. 80.
?нформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі. 75.
Кадрове та нормативно-правове забезпечення ефективної діяльності персоналу. 118.
Класифікація систем заробітної плати. 180.
  Кодекс законів про працю України та його значення в менеджменті персоналу. 30.
Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. 193.
Компоненти структури спілкування. 52.
Комп'ютеризація кадрового діловодства. 73.
Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. 38.
Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг. 82.
Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення. 166.
Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. 44.
   
  Методи аналізу ефективності використання робочого часу. 142.
Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. 184.
Методи оцінювання персоналу. 158.
Методи професійного відбору персоналу. 83.
Методи розрахунку втрат від надмірного руху персоналу та звільнен-ня працівників. 113.
  Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.. 162.
Модель комплексної оцінки персоналу. 157.
Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівни-ків. 110.
Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. 35.
Номенклатура справ з кадрового діловодства. 67.
Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 29.
Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. 178.
  Об??ктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. 153.
  Об??ктивні й суб??ктивні чинники зміни потреб організації у персоналі. 74.
Об??ктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку. 185.
Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності. 122.
Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні. 136.
Організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення ефективної діяльності персоналу. 119.
  Основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підпри?мства. 70.
Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулю-вання соціально-трудових відносин. 187.
Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві. 151.
Основні положення концепції людського капіталу. 89.
Основні процеси руху персоналу. 104.
Основні риси програми ?Магістр бізнес-адміністрування? (МВА). 95.
Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання. 172.
Основні тенденції у галузі менеджменту персоналу, характерні для зарубіжних фірм та компаній. 43.
  Особисті якості керівника, вимоги до нього як до лідера. 48.
Оцінювання умов праці на виробництві. 149.
Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчальних закладах. 92.
Первинна професійна підготовка робітників на виробництві. 91.
Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу. 81.
  Підстави для припинення трудової угоди. 109.
Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців. 94.
Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників. 98.
Позитивні та негативні наслідки плинності персоналу. 102.
Показники обороту, плинності та стабільності персоналу. 103.
Поняття та значення умов праці в організації. 144.
Поняття, види та фактори руху персоналу. 101.
Потреби людини як провідна ланка мотивації персоналу, їх класифі-кація. 163.
Потреби та ціннісні орі?нтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. 50.
Права, обов?язки й відповідальність керівника служби персоналу. 65.
Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації. 139.
Правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників в організації. 71.
Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних фірмах та компаніях. 112.
Преміальне положення: структура, вимоги до побудови. 182.
Призначення міжгалузевих норм та нормативів. 37.
Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу. 26.
  
Професійно-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців. 99.
Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу. 66.
Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. 140.
Регулювання робочого часу протягом тижня. 134.
Робота в надурочний час. 137.
Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства. 190.
Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспромож-ності. 87.
Розкрити сутність процесу уведення в посаду. 105.
Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу. 42.
Роль Міжнародної організації праці в розвитку соціального партнерс-тва. 186.
Роль систем оплати праці в посиленні мотивації трудової діяльності. 179.
Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу. 61.
Система заходів пристосування персоналу до економічних змін. 111.
Система неперервного навчання персоналу. 96.
Система оцінки персоналу та її види. 156.
Склад кадрової документації та її призначення. 68.
Соціально-психологічні резерви колективу та методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації. 59.
Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. 49.
Специфіка діяльності служб персоналу у ринкових умовах. 60.
Співбесіда як метод відбору кандидатів на вакантні робочі місця. 84.
Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. 64.
  Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників. 100.
Стресові фактори й управління ними. 55.
Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 36.
Структура і призначення Класифікатора професій ДК 003-95. 33.
Структура служби персоналу. 62.
Суб??кти соціального партнерства. 192.
Сутність зворотного зв?язку, його значення для ефективного управ-ління. 54.
Сутність і значення адміністративних методів управління персоналом. 123.
Сутність і значення економічних методів управління персоналом. 124.
Сутність і значення правових методів управління персоналом. 125.
Сутність і значення регламентування посадових обов?язків127.
Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці. 132.
Сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом. . 126.
Сутність і переваги оцінки персоналу за досягненням поставлених цілей. 159.
  Сутність методів екстраполяції, експертних оцінок та математичного моделювання. 79.
Сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу. 201.
Сутність нормативного методу визначення потреб організації у персоналі. 78.
Сутність понять ?ефект?, ?ефективність? та ?ефективність менеджмен-ту персоналу?. 197.
Сутність понять ?інформаційне забезпечення? та ?інформаційна система менеджменту персоналу?.40.
Сутність понять ?комунікація? і ?спілкування?. 51.
Сутність поточного обслуговування та оперативного регулювання виробничих і трудових процесів. 121.
Сутність та значення соціального партнерства. 188.
Сутність та завдання оцінювання персоналу. 154.
Сутність та значення визначення мети діяльності структурного підрозділу. 116.
Сутність та значення планування діяльності трудового колективу. 117.
Сутність та переваги гнучкої тарифної системи оплати праці. 175.
Сутність та переваги ?диної тарифної системи оплати праці. 177.
Сутність та показники економічної ефективності менеджменту персоналу. 200.
Сутність та показники організаційної ефективності менеджменту персоналу. 199.
Сутність та показники соціальної ефективності менеджменту персоналу.202.
Сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу. 72.
Сутність та ступені професійно-технічної освіти. 90.
Сутність та функції заробітної плати. 170.
Сутність функцій і ролей, які викону? керівник. 47.
Сутність штатно-номенклатурного та балансового методів визначен-ня потреб організації у персоналі. 77.
Сутність, види та етапи адаптації. 106.
Сутність, значення і вза?мозв?язок категорій ?мотив?, ?інтерес?, ?стимул? і ?стимулювання?. 164.
Сутність, значення та організація планування трудової кар'?ри. 97.
Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу. 88.
Сучасні трактування сутності мотивації персоналу. 165.
Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі. 173.
Тестові випробовування як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця. 85.
Типи переміщень працівників. 107.
Типи та основні причини конфліктів в організації. 56.
Умови ефективного використання форм заробітної плати. 181.
Управління конфліктною ситуаці?ю. 57.
Фактори умов праці та їх вплив на здоров?я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники. 145.
Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників. 45.
Форми підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників. 93.
Форми та принципи соціального партнерства. 189.
Формування позитивного соціально-психологічного клімату. 58.
Фотографія робочого дня. 143.
Функції держави у соціальному партнерстві. 191.
Функції спілкування в управлінні персоналом. 53.
Функції та завдання служби персоналу. 63.
  Характеристика елементів умов праці. 146.
  
  Характеристика та відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці. 28.
Центри оцінки персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу. 161
  Чинники диференціації заробітної плати. 171.
Чинники ефективності діяльності організації. 115.
Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації. 167.
Категорія: Менеджмент | Додав: Ross
Переглядів: 3055 | Завантажень: 1880 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Форма входу

Міні-чат


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz