СТУДЕНТСЬКИЙ ПОРТАЛСубота, 04.04.2020, 07:33

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Навчальний матеріал | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Курсові та дипломні роботи, звіти з практики [5]
Валютні операції [2]
Економіка зарубіжних країн [5]
Економіка праці та соціально-трудові відносини [11]
Інфраструктура [3]
Історія економіки та економічної думки [19]
Макроекономіка [11]
Маркетинг [18]
Менеджмент [29]
Митна справа [5]
Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [12]
Міжнародна торгівля [3]
Міжнародний маркетинг [2]
Мікроекономіка [10]
Основи бізнесу (підприємницької діяльності) [5]
Політекономія [6]

Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 99

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Економіка праці та соціально-трудові відносини

Шпори з економіки праці (136 питань)
[ Викачати з сервера (59.0 Kb) ] 12.01.2012, 15:02
1. Праця як об”eкт вивч. дисц. "Економiка працi i соц. трудовi вiдн.”
2. Формування i розвиток предмета дисциплiни "Економiка працi i соц. трудовi вiдн.”
3. Завдання дисципл "ек працi i соц тр вiдн” 
4. Населення як демоекономiчна категорiя. 
5. Вiдтворення нас i його характеристики.
6. Трудовi ресурси як соцiально- ек i статистична категорiя. 
7. Економiчно- активне i економiчно неактивне населення.
8. Трудовий потенцiал: сутнiсть, показники
9. Формування та розвиток трудевого потенцiалу.
10. Людський капiтал, як соцiально-економiчна категорiя.
11. Iндекс люд розвитку:метод визн,призн, сфера викор.
12. Сутнiсть категорii „праця" та ii характеристики. Роль працi у розвитку людини i суспiльства
13. Змiст та характер працi. Види працi та ii характеристики.
14. Праця та науково-технiчний прогрес.
15. Гуманiзацiя працi
16. Управлыння суспыльною працею.
17. Поняття та сучасне розумiння сутностi соц-труд вiдносин
18. Мiсце соц-труд вiдносин в системi вiдносин ринковоi системи господарювання
19. Сторони соцiально-трудових вiдносин
20. Суб'eкти i органи соцiально-трудових вiдносин
21. Рiвнi соцiально-трудових вiдносин.
22. Характеристики предмета соц.-тр. вiдносин.
23. Принципи функцiонування системи соц.-тр. вiдносин.
24. Методи регулювання соц-труд вiдносин в умовах централiзованоi плановоi та ринковоi економiки
25. Критерii оцiнювання розвитку соц.-тр. вiдносин.
26. Становлення нових за структурою та змiстом соц.-трудових вiдносин як складова реформування.
27. Регулювання соц.-тр. вiдносин.
28. Взаeмодiя i спiвробiтництво сторiн, суб’eктiв i органiв, що представляють iнтереси держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв, як як основа мех. ф-ня системи СТВ.
29. Держава як суб’eкт СТВ.
30. Роботодавцi i iх роль у формуваннi i розвитку СТВ.
31. Мiжнародний профспiлковий рух: його еволюцiя та суч стан.
32.Сучасний стан профспiлкового руху в Украiнi.
33. Сутнiсть соц.партнерства та його роль у функцiонуваннi ринковоi економiки.
34. Форми соцiального партнерства
35. Соц Партнерство в органiзацii.
36. Оцiнка стану соц партнерства в Украiнi i напрями його розвитку.
37. Зарубiжний досвiд СП, суч його форми, тенденцii розвитку.
38. Договiрне регулювання СТВ як провiдна складова соц.партнерства.
39. Генеральна угода i ii роль у регулюваннi СТВ.
40. Галузева угода: призначення, структура, змiст.
41. Регiональна угода: призначення, структура, змiст.
42.Ринок працi як пiдсистема ринковоi економiки.
43. Механiзм функцiонування ринку працi. 
44.Сегментацiя РП.
45.Гнучкiсть i жорсткiсть РП. 
46. Нацiональнi ринки працi: спiввiдношення внутрiшнього i зовнiшнього.
47. Елементu ринку працi
48. Функцii РП.
49. Робоча сила як обeкт купiвлi продажу.
50. Попит i пропозицiя на ринку працi
51. Характеристика конюктури ринку.
52. Типи та види ринкiв працi.
53. Регулювання ринку працi.
54. Державна служба зайнятостi.
55. Пасивна i активнi полiтика на РП.
56. Зайнятiсть як соцiально-економiчна категорiя.
57. Форми та види зайнятостi
58. Державна полiтика зайнятостi
59. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення
60. Глобалiзацiя економiки та ii вплив на зайнятiсть 
61. Сучаснi тенденцii у сферi зайнятостi.
62. Безробiття:сутнiсть,типи,соц.-екон. наслiдки.
63. Причини формування безробiття.
64. Показники, що характеризують рiвень безробiття.
65. Умови надання статусу безробiтного.
66. Сутнiсть закону Оукена.
67. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
68. Колективний договiр i його роль у регулюваннi соц.- трудових вiдносин зайнятостi.
69. Генеральнi, галузевi i регiональнi угоди, iх значення в забезпеченнi ефективноi зайнятостi
70. Державнi гарантii в сферi зайнятостi.
71. Планування працi його роль в управлiннi людськими ресурсами
72. Трудовi показники, iх взаeмозв'язок i вплив на ефективнiсть дiяльностi суб'eктiв господарювання
73. Види планiв з працi.
74. Планування працi на макро- i мезорiвнях
75. Показники працi як складова бiзнес-плану.
76. Методи планування трудових показникiв на рiвнi пiдприeмства
77. Розробка планiв з продуктивностi працi, чисельностi персоналу, фонду заробiтноi працi
78. Планування соцiального розвитку трудових колективiв
79. Сутнiсть, змiст, завдання i значення органiзацii працi
80. Принципи органiзацii працi
81. Основнi напрями органiзацii працi на пiдприeмствi.
82. Органiзацiя працi на макро- i мезорiвнях.
83. Характеристика склад органiзацii працi на рiвнi пiдпр
84. Орг-цiя працi на робочому мiсцi.
85. Умови працi: сутнiсть i значення.
86. Умови працi та фактори iх формування
87.
88. Нормування працi як провiдна складова ii орг-цii.
89. Функцii нормування працi.
90. Об'eкти нормування працi.
91. Нормування як засiб регламентування трудовоi дiяльностi.
92. Класифiкацiя втрат робочого часу
93. Методи нормування працi.
94. Види норм працi.
95. Методи дослiдження трудових процесiв.
96. Методи встановлення норм.
97. Критерii i показники ефективностi органiзацii працi.
98. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi.
99. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку
100. Продуктивнiсть працi, ii iнтенсивнiсть
101. Показники i методи вимiру продуктивностi працi
102. Фактори продуктивностi та iх класифікація
103. Резерви зростання продуктивностi праці
104. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi
105. Програмно-цiльовi методи пiдвищення продуктивностi праці
106. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ 
107. Сутнiсть доходiв населення
108. Номiнальнi i реальнi доходи
109. Рiвень життя
110. Заробiтна плата
111. Сутнiсть i дiалектика взаeмозв`язку категорiй …
112.
113. Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу
114. Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці
115. Функцii ЗП
116. Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП
117. Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи
118. Характеристика елементiв ОЗП на пiдприeмствi
119. Тарифне нормування оплати працi
120. Системи винагороди за працю
121.
122.
123. Суть та значення аудиту у сферi працi
124. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi.
125. 
126. Сутнiсть монiторингу соц-труд сфери i його положення
127. 3авдання монiторингу соцiально-трудовоi сфери
128.
129.
130.
131. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц.-трудовоi сфери.
132. Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц.-трудовоi сфери.
133. Мiжнародна органiзацiя працi(МОП) в сучасному свiтi:цiлi, завдання, структура.
134. Органiзацiя дiяльностi МОП
135. Механiзм нормотворчоi дiяльностi МОП
136. Глобалiзацiя свiтовоi економiки та ii вплив на соцiально-трудовi вiдносини.

Категорія: Економіка праці та соціально-трудові відносини | Додав: Lenusja
Переглядів: 2750 | Завантажень: 526 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Форма входу

Міні-чат


Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz