СТУДЕНТСЬКИЙ ПОРТАЛСубота, 04.04.2020, 07:42

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Навчальний матеріал | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Курсові та дипломні роботи, звіти з практики [5]
Валютні операції [2]
Економіка зарубіжних країн [5]
Економіка праці та соціально-трудові відносини [11]
Інфраструктура [3]
Історія економіки та економічної думки [19]
Макроекономіка [11]
Маркетинг [18]
Менеджмент [29]
Митна справа [5]
Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [12]
Міжнародна торгівля [3]
Міжнародний маркетинг [2]
Мікроекономіка [10]
Основи бізнесу (підприємницької діяльності) [5]
Політекономія [6]

Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 99

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Економіка зарубіжних країн

Конспект лекцій з курсу "Економіка зарубіжних країн", 2011 р.
[ Викачати з сервера (548.5 Kb) ] 07.01.2012, 02:14
Зміст:
Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст.
Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки.
Характерні риси ринкової трансформації у постсоціалістичних країнах.
Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині ХХ ст.
Галузева трансформація економіки Китаю у 80-х ― 90-х рр. ХХ ст.
Глобалізація та регіоналізація як основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі.
Особливості економічної структури країн Північної Африки та Близького Сходу.
Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.
Характеристика основних етапів економічної реформи КНР.
Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст.
Масштаби та динаміка міжнародної торгівлі в 90-ті роки.
Диференціація і нерівномірність розвитку країн, що розвиваються.
Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн.
Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя.
Економічне становище країн Тропічної Африки.
Економічний потенціал країн СНД.
Економічні реформи у господарстві Чехії і Словаччини.
Характеристика етапів міжнародного науково-технічного обміну.
Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Латинської Америки.
Фактори економічного зростання Китаю у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст.
Закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі.
Зовнішні фактори розвитку країн, що розвиваються (на прикладі країн Північної Африки).
Зовнішньоекономічна експансія США. Суперечність між США та іншими світовими центрами.
Поняття та значення інформаційних ресурсів світового господарства.
Історичний процес формування світового господарства. Етапи розвитку світового господарства.
Китайські реформи: напрями, особливості, наслідки.
Характеристика провідних галузей національної економіки Франції.
Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу.
Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соціально-економічної політики Індії.
Вплив міжнародної валютно-фінансової системи на постсоціалістичні країни.
Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн та країн, що розвиваються: новітні тенденції 90-х рр. ХХ ст.
Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнародного співробітництва (на прикладі країн-членів ЄС).
Міжнародний науково-технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової економіки.
Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС.
Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському Союзі.
Характеристика моделей індустріалізації країн, що розвиваються.
Характеристика циклів динаміки світової економіки.
Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу у галузі машинобудування (80-і - 90-і рр. ХХ ст.).
Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.
Причини і наслідки процесу інформатизації світового господарства.
Загальні і специфічні риси індустріалізації сільського господарства (на прикладі США і ФРН).
Фактори динаміки економічного зростання Японії в останній чверті ХХ ст.
Характерні риси світових економічних криз 1974―1975 рр. та початку 80-х – 90-х років ХХ ст.
Нерівномірність економічного розвитку регіонів США.
Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів.
Характеристика валютно-фінансових ресурсів світу та їх розміщення.
Характеристика економічної моделі ФРН.
Основні напрями і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності промислово розвинутих країн.
Основні напрямки переходу до ринкової економіки. Суть концептуальних змін в економічній політиці.
Основні напрямки розвитку зовнішньо-економічної діяльності країн СНД.
Основні напрямки торгово-економічних зв'язків країн Східної і Південно-Східної Азії.
Основні ознаки промислово розвинутих країн.
Основні риси соціально-економічної моделі Китаю.
Основні риси соціально-економічної моделі Японії.
Основні типи і моделі розвитку промислово розвинутих країн.
Взаємозв'язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті рр. ХХ ст.
Особливості галузевої структури економіки країн Північної Європи.
Характерні риси трансформаційної моделі економіки Угорщини у 90-ті рр. ХХ ст.
Причини і наслідки швидкого економічного зростання Південної Кореї в останній чверті ХХ ст.
Особливості зовнішніх торгових зв'язків країн Латинської Америки.
Система організації підприємництва в Японії.
Диспропорції у галузевій і територіальній структурі господарства Італії.
Характерні зміни у структурі промисловості США. Вплив НТР на галузеву специфіку.
Особливості товарної структури та географії зовнішньої торгівлі Японії.
Еволюційна стратегія ЄС щодо постсоціалістичних країн Європи.
Міжнародна спеціалізація господарства Франції.
Особливості зовнішньоекономічних зв'язків в економіці ФРН.
Структура економіки країн Тропічної Африки.
Структура зовнішньоекономічних зв'язків Японії.
Характеристика фінансово-кредитної системи Франції.
Переваги та недоліки радикальної і поступової моделей переходу до ринкової економіки.
Критерії, за якими проводиться порівняння моделей економічного розвитку країн.
Основні характеристики політики відкритості зовнішнього світу, що здійснювалась у Китаї з початку 90-х років ХХ ст.
Процеси, під впливом яких відбуваються зміни у структурі світового господарства.
Позитивні та негативні наслідки глобалізації.
Структура ресурсного потенціалу світової економіки.
Природно-ресурсний потенціал Канади і його вплив на структуру зовнішньоекономічних зв'язків.
Природно-ресурсний потенціал країн, що розвиваються.
Пріоритети економічної політики та стратегії США на сучасному етапі.
Процеси диференціації і нерівномірності соціально-економічного розвитку серед країн, що розвиваються.
Процеси диференціації та нерівномірності соціально-економічного розвитку серед розвинутих країн світу.
Стратегія економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії.
Розвиток економічної системи Китаю у повоєнний період.
Роль Бразилії в економічному розвитку латиноамериканського регіону.
Роль держави в економіці Японії.
"Скандинавська модель" економічного розвитку країн Північної Європи.
Структура зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії.
Динаміка зовнішньоекономічних зв'язків КНР у 90-ті рр. ХХ ст.: причини та наслідки.
Сутність шокової терапії в Польщі на початку 90-х років ХХ ст.
Регіональні відмінності у здійсненні ринкових реформ у Польщі у 90-і рр. ХХ ст.
Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Японії.
Технологічні ресурси світового господарства та їх роль.
Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі у постсоціалістичних країнах.
Експортна модель АПК США.
Особливості прояву конфліктного характеру протікання процесу транснаціоналізації.
Специфіка організації ринкового господарства Франції.
Фактори економічного зростання у країнах третього світу: характерні риси та специфіка.
Суть лібералізації економіки країн Латинської Америки у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.
Форми здійснення процесу інтернаціоналізації капіталу (на прикладі постіндустріальних країн).
Форми та напрями регіоналізації промислово розвинутих країн.
Характеристика рівнів розвитку субрегіонів Африки. Фактори, що їх визначають.
Характерні риси і напрямки структурної перебудови в окремих країнах Центральної та Східної Європи.
Характерні риси та особливості процесів переміщення факторів економічного розвитку (трудові ресурси і капітал) в межах світового господарства.
Пріоритет сервісних галузей в економіці США.
Система найважливіших показників розвитку світової економки в цілому.
Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн.
Вплив діяльності ТНК на соціально-економічний розвиток країн їх базування.
Вплив розвитку спеціалізації і кооперування на посилення взаємозалежності національних економік.
Зміни цілей та пріоритетів державного регулювання економіки ФРН у повоєнний період.
Вплив міжнародної економічної інтеграції на економіку країн-учасниць.
Основні напрямки державного регулювання економіки США у 80-ті роки ХХ ст.
Особливості економічної структури країн, що розвиваються.
Рівні та динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці.
Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.
Модель соціального ринкового господарства у ФРН: особливості функціонування та трансформації у другій половині ХХ ст.
Тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків ФРН.
Категорія: Економіка зарубіжних країн | Додав: Lenusja
Переглядів: 2709 | Завантажень: 1458 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Форма входу

Міні-чат


Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz